Podmiotowa strona Biuletynu Informacji PublicznejDane teleadresowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 42
44-230 Czerwionka - Leszczyny

NIP: 642-24-92-715
REGON: 001354830

tel. 32 43 11 267

e-mail: ppp@powiatrybnicki.pl

www.poradnia-czerwionka.pl

Adres strony podmiotowej BIP: http://www.bip.poradnia-czerwionka.pl/Godziny pracy:


Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00

W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień): 7.00 - 15.00

Starostwo Rybnik
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku